pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Żelazocyjanek potasu

Żelazocyjanek potasu (żółta sól Gmelina) nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa, hydrat soli żelaza i kwasu cyjanowodorowego. W temperaturze pokojowej tworzy ona cytrynowo-żółte kryształy i ulega rozkładowi przed momentem osiągnięcia temperatury topnienia. Żelazocyjanek potasu nie rozpuszcza się w etanolu, jest za to dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wodny roztwór żelazocyjanku potasu pod wpływem działania światła słonecznego powoli zmienia barwę na niebieską, w wyniku czego powstaje błękit pruski – nieorganiczny związek chemiczny wykorzystywany głównie jako pigment do farb.

Zastosowanie – Żelazocyjanek potasu stosowany jest do produkcji niebieskich pigmentów, takich jak błękit żelazowy czy błękit pruski. Związek znajduje również inne zastosowania m.in. w przemyśle chemicznym i spożywczym. Do najbardziej popularnych zastosowań żelazocyjanku potasu zalicza się poniższe:

  • Jako składnik kąpieli galwanicznych.
  • Stosowany jako odczynnik laboratoryjny.
  • Jako substancja przeciwdziałająca zbrylaniu produktów spożywczych (np. soli kuchennej) – symbol E 536.

Zagrożenia – żelazocyjanek potasu nie jest toksyczny. Zatrucie się związkiem chemicznym w wyniku jego spożycia jest trudne. Toksyczne są jednak opary cyjanowodoru, do wydzielania się których dochodzi w trakcie reakcji żelazocyjanku potasu z kwasami.