pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Węglan potasu

Węglan potasu(K2CO3) nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego. W temperaturze pokojowej jest to białe ciało krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Związek tworzy hydraty i charakteryzuje się właściwościami higroskopijnymi. W roztworach wodnych hydrolizuje, w konsekwencji czego mają one silnie zasadowy odczyn. Pod wpływem działania kwasów węglan potasu ulega rozkładowi, wydzielając dwutlenek węgla.

Węglan potasu jest znany już od czasów antycznych. Wówczas występował w postaci tzw. potażu, który uzyskiwało się z popiołu drzewnego. Współcześnie węglan potasu jest otrzymywany przemysłowo, głównie poprzez wprowadzenie dwutlenku węgla do wodnego roztworu wodorotlenku potasu.

Zastosowanie:

Ze względu na swoje właściwości węglan potasu znajduje liczne zastosowania. Stosuje się go w przemyśle szklarskim, ceramicznym, do produkcji środków piorących, w fotografii oraz od otrzymywania innych związków potasu. Najpopularniejsze aplikacje węglanu potasu to:

  • Stosowany w rolnictwie (parch jabłoni, mączniak prawdziwy, pleśń szara)
  • przemysł szklarski
  • przemysł ceramiczny
  • produkcja środków piorących, w tym mydeł.

DAWKOWANIE

Zahamowanie rozwoju parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni. Węglan potasu można stosować w sezonie wielokrotnie, bez ograniczeń ilościowych.

Zalecana jednorazowa dawka około 7 kg/ha