pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Tlenek manganu

Tlenek manganu o wzorze sumarycznym MnO2 to nieorganiczny związek chemiczny należący do grupy tlenków. Mangan występuje w nim na IV stopniu utlenienia. Tlenek manganu (IV) otrzymuje się poprzez ogrzewanie azotanu manganu (II) do temperatury do 145 do 1600C. W przyrodzie tlenek manganu występuje jako składnik braunsztynu będącego najważniejszą rudą manganu.

W warunkach normalnych MnO2 przyjmuje postać ciała stałego o szaroczarnej, brunatno-czarnej lub czarnej barwie. Tlenek wykazuje cechy amfoteryczne, co umożliwia przeprowadzanie reakcji związku zarówno z kwasami jak i zasadami.

Tlenek manganu znajduje zastosowanie w przemyśle szklarskim, gdzie dodaje się go do stopionej masy szklanej w celu jej odbarwienia. Omawiany związek chemiczny stosuje się również w bateriach jednorazowych (w ogniwach Leclanchego i ogniwach alkalicznych).

Substancję polecamy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.