pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Wodorotlenek litu (LiOH)

Wodorotlenek litu (LiOH)nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat. Substancja  nieorganiczna, związek chemiczny z grupy zasad. Występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat. Można go otrzymać w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku litu lub w reakcji siarczanu litu z wodorotlenkiem sodu.
Zastosowanie – Stosuje się go jako domieszkę do specjalnych stopów łożyskowych.

  • Stosowany jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu. Jego stop litu z magnezem i niewielką domieszką srebra jest lżejszy od wody, ma dobre właściwości mechaniczne i jest odporny na korozję.
  • Szerokie zastosowanie w technice jądrowej, wchodzi także w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych.
  • Używa się go w  syntezie organicznej jako katalizator i w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący.
  • Sole wodorotlenku lito stosowane są  w hutnictwie szkła i ceramice, do produkcji smarów, w przemyśle elektrotechnicznym (akumulatory), syntezie organicznej oraz w lecznictwie.