pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Kwas mrówkowy

Kwasem mrówkowym określamy organiczny związek chemiczny będący jednocześnie najprostszym kwasem karboksylowym. Kwas mrówkowy występuje w przyrodzie m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek. Jego znajomość zawdzięczamy Johanowi Afzeliusowi, szwedzkiemu chemikowi, który jako pierwszy wyizolował kwas mrówkowy z ciał martwych mrówek.

Na skalę przemysłową kwas mrówkowy otrzymywany jest na trzy sposoby: (1) z tlenku węgla i wodorotlenku sodu, (2) z tlenku węgla i metanolu, (3) jako produkt uboczny produkcji kwasu octowego metodą utleniania węglowodorów.

Właściwości kwasu mrówkowego

Kwas mrówkowy jest środkiem charakteryzującym się dużą lotnością. Jest to środek silnie żrący, który powoduje korozję. Jako związek chemiczny jest rozpuszczalny w wodzie, a zarazem mieszalny w innych rozpuszczalnikach. Rozpuszcza się również w benzenie i toluenie, a także charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w acetonie. Jest mieszalny z etanolem oraz eterem dietylowym.

Zastosowanie

Kwas mrówkowy posiada właściwości grzybobójcze, dlatego jest często wykorzystywany jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. W przemyśle spożywczym funkcjonuje jako dodatek do żywności pod oznaczeniem E236. Obok właściwości grzybobójczych w wysokim stężeniu i niskim zakresie pH kwas mrówkowy wykazuje właściwości bakteriobójcze. Dlatego jest często wybieranym konserwantem.