pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Chlorek baru, BaCl2

Chlorek baru, BaCl2 nieorganiczny związek chemiczny  – sól kwasu solnego i baru.

Właściwości – w temperaturze pokojowej chlorek baru przyjmuje postać bezbarwnego lub białego ciała stałego o jednoskośnym lub rombowym układzie krystalicznym. Związek charakteryzuje się rozpuszczalnością w wodzie na poziomie 360g/l, jednocześnie jest trudno rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach. Związek jest bardzo silną trucizną, dlatego praca z nim wymaga szczególnej ostrożności oraz przestrzegania wyszczególnionych na karcie substancji procedur bezpieczeństwa.

Zastosowanie – ze względu na swoje właściwości chlorek baru znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:

  • jako odczynnik w chemii analitycznej do wykrywania siarczanów,
  • w obróbce cieplno-chemicznej stopów żelaza,
  • do produkcji barwników,
  • do produkcji  sztucznych ogni.