pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Urotropina C6H12N4

Urotropina C6H12N4 organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowa amina trzeciorzędowa. Bezbarwna substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie, nierozpuszczalna w eterze. Powstaje w reakcji polikondensacji amoniaku z aldehydem mrówkowym.
Zastosowania – Stosowana w przemyśle tworzyw sztucznych jako substrat do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych.

  • Urotropina jest stosowana  jako konserwant. Jego numer jako dodatku do żywności to E 239.
  • Jako inhibitor korozji w kwaśnych kąpielach trawiących i czyszczących.
  • Jako półprodukt do otrzymywania materiałów wybuchowych inicjujących (HMTD – nadtlenek urotropiny) i kruszących (heksogen, oktogen).
  • W formie tabletek używana jako paliwo do podgrzewania potraw w warunkach polowych.
  • W lecznictwie jako antyseptyk dróg moczowych.