pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Selenin sodu

Selenin sodu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym Na2SeO3. Jest to sól sodowa kwasu selenowego. Selenin sodu jest ciałem stałym przyjmującym barwy od beżowej po bezbarwną. Kolor beżowy charakteryzuje odmianę bezwodną, zaś barwa transparentna odmianę nazywaną pentahydratem. Selenin sodu charakteryzuje się właściwościami higroskopijnymi – związek wykazuje zdolność do wchłaniania wilgoci lub wiązania się z wodą z otoczenia. Jest rozpuszczalny w wodzie. Selenin sodu ma charakterystyczny, ale słaby zapach.

Ze względu na swoje właściwości selenin sodu jest stosowany przede wszystkim w przemyśle chemicznym jako środek owadobójczy.Substancja charakteryzuje się działaniem silnie drażniącym na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Powoduje odoskrzelowe zapalenie płuc oraz obrzęk płuc, dodatkowo działa toksycznie na wiele narządów.

Zaleca się przechowywanie substancji w oryginalnych opakowaniach producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich zaleceń dotyczących zachowania specjalnych środków ostrożności.