pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Nadtlenek wodoru, H2O2 ( 35%, 50%, 60%. ) 

Nadtlenek wodoru, H2O2 ( 35%, 50%, 60%. ) nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Nadtlenek wodoru w temperaturze pokojowej jest syropowatą, bezbarwną cieczą, stężony przyjmuje kolor bladoniebieski. Wykazuje silne właściwości utleniające wynikające z powstawania w czasie jego rozkładu tlenu atomowego. Jest produktem otrzymywanym w procesie antrachinonowym, a następnie zatężanym w procesie destylacji. Jako produkt gotowy otrzymuje się go w postaci stabilizowanych roztworów wodnych o stężeniach 35%, 50%, 60%.

Zastosowanie –  jest produktem ekologicznym, nie powoduje trwałego zanieczyszczenia środowiska. Największe zużycie nadtlenku wodoru występuje w przemyśle celulozowo – papierniczym gdzie nadtlenek wodoru służy do bielenia wysokowydajnych mas mechanicznych lub chemomechanicznych, do odbarwiania i bielenia makulatury, a także do delignifikacji i bielenia mas celulozowych.

  • Służy do bielenia większości włókien naturalnych i sztucznych w przemyśle włókienniczym.
  • Produkcja  nieorganicznych związków nadtlenowych, takich jak nadboran sodu i nadwęglan sodowy.
  • Jako składnik  proszków do prania o działaniu wybielającym.
  • Służy jako surowiec do otrzymywania szeregu nadtlenków organicznych mających zastosowanie jako dezynfekty, inicjatory reakcji polimeryzacji.
  • Jako dezynfektant w przemyśle spożywczym.
  • Jako reagent do unieszkodliwiania szczególnie uciążliwych ścieków.
  • Substrat do produkcji kosmetyków i środków czystości.