pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Monoetanoloamina

Monoetanoloamina organiczny związek chemiczny, hydroksyamina, należy do grupy amin biogennych. Bezbarwna, oleista, lepka ciecz o zapachu amoniaku, rozpuszczalna w wodzie, alkoholu i eterze. Ma charakter zasadowy. 
Zastosowanie –  W przemyśle chemicznym bierze udział w syntezie związków powierzchniowo czynnych, emulgatorów, płynów do polerowania.

  • W produkcji pokostów i lakierów , farb emulsyjnych.
  • Jest składnikiem środków ochronnych przed korozją ( inhibitor korozji).
  • Jako składnik preparatów do mycia i odtłuszczania.
  • Składnik środków impregnacyjnych do drewna oraz farb drukarskich wodororozcieńczalnych.
  • W przemyśle kosmetycznym, chemii gospodarczej i farmaceutycznym jako  rozpuszczalnik lub emulgator anionowo czynny w preparatach emulsyjnych ( kremy), oraz jako niejonowy detergent, półprodukt.
  • Stosowany do  dyspersji środków ochrony roślin.
  • Jako środek zmiękczający skóry.
  • Jako środek  pochłaniający dwutlenek węgla i siarkowodoru podczas oczyszczania gazu ziemnego.