pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Mocznik (stały, roztwór)

Mocznik (stały, roztwór)  organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego. W przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem. Występuje jako biała krystaliczna substancja. Dobrze rozpuszczalny w wodzie.
Zastosowanie – Jest stosowany jako nawóz sztuczny ( nawóz azotowy)

  • Surowiec do produkcji żywic mocznikowych (zaliczanych do aminoplastów).
  • Jako półprodukt w syntezie środków leczniczych i mas plastycznych.
  • W przemyśle farmaceutycznym.