pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Kreda strącana

Kreda strącona znana również jako syntetyczny węglan wapnia o wzorze sumarycznym CaCO3 to nierozpuszczalna w wodzie sól kwasu węglowego i wapnia. Związek występuje w postaci białego drobnokrystalicznego ciała stałego stanowiącego popularny surowiec chemiczny. Kreda strącona służy m.in. do otrzymywania tlenku wapnia.

W czystej postaci kreda strącona znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Syntetyczny węglan wapnia jest również wykorzystywany jako wypełniacz w przemyśle gumowym i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji gumowych i poliwinylowych mieszkanek izolacyjnych służących jako osłony kablowe. Z właściwości kredy strąconej korzysta także przemysł obuwniczy i papierniczy. Kreda strącona jest surowcem wykorzystywanym do produkcji farb emulsyjnych, tynków, plasteliny, a nawet modeliny. Możemy ją znaleźć w składzie zdecydowanej większości wyrobów codziennego użytku – od wyrobów gumowych, przez wyroby z zakresu chemii gospodarczej, po materiały wykorzystywane do prac plastycznych.

Surowiec zalecamy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, jednocześnie zachowując normalne środki ostrożności podczas jego wykorzystywania.