pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Jodan potasu

Jodan potasu o wzorze sumarycznym KIO3 to nieorganiczny związek chemiczny będący solą potasową kwasu jodowego. Jodan potasu jest białym, bezwonnym ciałem stałym charakteryzującym się umiarkowaną rozpuszczalnością w wodzie. Związek ma właściwości utleniające. Reaguje z materiałami łatwopalnymi oraz z reduktorami.

Jodan potasu otrzymuje się w reakcji wodorotlenku potasu z kwasem jodowym lub poprzez dodanie jodu do gorącego, stężonego roztworu wodorotlenku potasu. Tak otrzymany związek chemiczny znajduje zastosowanie podczas jodowania soli kuchennej. Wykorzystuje się go również w terapii osób po wchłonięciu radioaktywnego jodu. Jodan potasu umożliwia bowiem wyparcie radioaktywnego jodu z tarczycy. W warunkach laboratoriów chemicznych jodan potasu jest powszechnie stosowanym utleniaczem.

Osobom pracującym z jodanem potasu zaleca się szczególną ostrożność. Absorpcja toksycznych ilości tego związku chemicznego może powodować zaburzenia żołądkowe, cyjanozę, zapaść, a nawet zatrzymanie oddechu. Połknięcie jodanu potasu może natomiast spowodować podrażnienie błon śluzowych ust, gardła i przełyku. Środek jest również niebezpieczny dla oczu. W bezpośrednim kontakcie z okiem może spowodować jego uszkodzenie.

Zaleca się przechowywanie związku zgodnie ze wskazaniami producenta.