pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Glikol neopentylowy

Glikol neopentylowy jest białym krystalicznym ciałem stałym. Jest łatwo rozpuszczalny w pokojowej temperaturze w wodzie, alkoholach, eterach glikolu, ketonach i estrach. Pomimo wysokiej reaktywności
jest stabilny termicznie.


Z
astosowanie – Jest stosowany do produkcji nasyconych i nienasyconych żywic poliestrowych używanych do powlekania zwojów, puszek, drutu i opakowań.

  • Używany jest także do produkcji lakierów. samochodowych, izolacji elektrycznej, powłok antykorozyjnych.
  • Stosowany przy wzmocnionych tworzywach sztucznych
  • Stosowany przy produkcji żywic alkidowych dla potrzeb przemysłu farb i lakierów.
  • Posiada również zastosowanie w produkcji plastyfikatorów, poliuretanów piankowych, smarów syntetycznych, lepiszczu, pestycydów,  środków zapachowych,  materiałów fotograficznych.
  • Produkcja farmaceutyków.