pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław
pl +48 666 080 929 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Krucza 13 88-100 Inowrocław

Chlorek cynku, ZnCl2

Chlorek cynku, ZnCl2 nieorganiczny związek chemiczny, sól cynku i kwasu solnego. Silnie higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym, eterze, glicerynie. Przemysłowo otrzymywany jest w reakcji siarczku cynku z chlorem. 

Z
astosowanie – Stosowany jako topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych.

  • Bezwodny jako środek suszący.
  • Zaprawa przy drukowaniu tkanin.
  • Stosowany jako mikronawóz.
  • Jako składnik elektrolitu.
  • Jest składnikiem  żużli pokrywająco-rafinujących stosowanych przy wytopie stopów cynku.