Żelazocyjanek potasu (żółta sól Gmelina) - nieorganiczny związek chemiczny - Aneva

Przejdź do treści

Menu główne:

Żelazocyjanek potasu (żółta sól Gmelina) - nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa, hydrat soli żelaza i kwasu cyjanowodorowego. W temperaturze pokojowej tworzy ona cytrynowo-żółte kryształy i ulega rozkładowi przed momentem osiągnięcia temperatury topnienia. Żelazocyjanek potasu nie rozpuszcza się w etanolu, jest za to dobrze rozpuszczalny w wodzie.
Zastosowanie - Żelazocyjanek potasu stosowany jest do produkcji niebieskich pigmentów, takich jak błękit żelazowy czy błękit pruski.

  • Jako składnik kąpieli galwanicznych.

  • Stosowany jako odczynnik laboratoryjny.

  • Jako substancja przeciwdziałająca zbrylaniu produktów spożywczych (np. soli kuchennej) – symbol E 536.

  • W stomatologii używany jako strącalnik dla 30 lub 50% chlorku cynkowego używanego do impregnacji zębów mlecznych.


* TS - specyfikacja MDS - karta charakterystyki

Lista produktowa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A-Z

   
Aktualizacja 23 IX 2017 @Aneva 2010-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego