Węglan potasu(K2CO3) - nieorganiczny związek chemiczny - Aneva

Przejdź do treści

Menu główne:

Węglan potasu(K2CO3)  -  nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu węglowego. W temperaturze pokojowej jest to białe ciało krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Tworzy hydraty, posiada właściwości higroskopijne, w roztworach wodnych hydrolizuje. Pod wpływem kwasów ulega rozkładowi, wydzielając dwutlenek węgla. Węglan potasu otrzymywany jest przez wprowadzanie dwutlenku węgla do wodnego roztworu wodorotlenku potasu.

Zastosowanie - Stosuje się go w przemyśle szklarskim, ceramicznym.

  • Stosowany do produkcji środków piorących.

  • Stosowany w fotografii.

  • Używany do otrzymywania  innych związków potasu.


* TS - specyfikacja MDS - karta charakterystyki

Lista produktowa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A-Z

   
Aktualizacja 23 IX 2017 @Aneva 2010-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego