pl +48 52 524 31 37 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Marcinkowskiego 121 88-100 Inowrocław
pl +48 52 524 31 37 Pon - Pią 07:00 - 16:00 ul.Marcinkowskiego 121 88-100 Inowrocław

Chlorek wapnia

Chlorek wapnia znany także jako chlorek wapniowy to nieorganiczny związek chemiczny należący do grupy chlorków. Charakteryzuje się silną higroskopijnością, a więc zdolnością do wiązania wilgoci z otoczenia i/lub wiązania się z wodą. Chlorek wapnia to bezbarwne ciało stałe, które do sprzedaży trafia najczęściej w postaci proszku o zróżnicowanej gradacji lub płatków.  

Chlorek wapnia jest otrzymywany jako produkt uboczny przy produkcji węglanu sodu metodą Solvaya, która została opracowana w latach 60. XIX wieku przez belgijskiego chemika, Ernesta Solvaya.

Chlorek wapnia – zastosowanie

Chlorek wapnia znajduje szerokie zastosowanie m.in. w medycynie i przemyśle spożywczym. Medyczne zastosowanie chlorku wapnia to przede wszystkim jego podawanie pacjentom skarżącym się na niedobory wapnia w organizmie, a także osobom cierpiącym na teżyczkę. Mianem teżyczki określa się stan patofizjologiczny, który objawia się nadmiernym skurczem mięśni. W przemyśle spożywczym chlorek wapnia pełni wiele różnych funkcji. Jest regulatorem kwasowości, stabilizatorem, nośnikiem smaku, emulgatorem, substancją wiążą i solą.

Ze względu na swoje właściwości higroskopijne bezwodny chlorek wapnia znajduje zastosowanie w osuszaniu gazów oraz ciekłych substancji organicznych. Razem z chlorkiem sodu jest często stosowany jako substancja przeciwdziałająca zamarzaniu wody na jezdniach.

Jest idealnym środkiem do odladzania, a zatem praktycznego zastosowania przy usuwaniu śniegu i lodu z dróg, mostów, rozjazdów kolejowych itd.