CHLOREK WAPNIA (CaCl2), nieorganiczny związek chemiczny - Aneva

Przejdź do treści

Menu główne:

CHLOREK WAPNIA (CaCl2), nieorganiczny związek chemiczny, posiadający zdolności do wydzielania znacznych ilości ciepła podczas tworzenia hydratów jest idealnym środkiem do odladzania, a zatem praktycznego zastosowania przy usuwaniu śniegu i lodu z dróg, mostów, rozjazdów kolejowych itd.


Istnieje jednak szereg innych branż, gdzie chlorek wapnia ma swoje zastosowania, m.in.:

 • razem z chlorkiem sodu (solą drogową) jako substancja zapobiegającą tworzeniu się lodu na jezdniach,

 • do osuszania gazów,

 • w lecznictwie jako środek przeciwko niedoborowi wapnia,

 • dodatek do środków do zabezpieczania drewna i kamienia,

 • do otrzymywania związków wapniowych,

 • jako środek wiążący pyły węglowe, czyli zapobiegający efektom wybuchowym w kopalniach węgla,

 • surowiec do przygotowywania oprysków przeciwbakteryjnych w sadownictwie oraz jako środek konserwujący, przedłużający świeżość owoców i warzyw,

 • koagulant przy produkcji gumy i kauczuku syntetycznego,

 • składnik specjalnych gatunków klejów i cementów,

 • składnik roztworów oziębiających oraz mieszanin gaśniczych,

 • środek do wykańczania tkanin bawełnianych nadający im niepalność,

 • dodatek do skrobiowych past gruntujących,

 • mieszaninę uwodnionego chlorku wapnia CaCl2*6H2O z lodem w proporcji 3:2 stosuje się jako mieszaninę oziębiającą , osiągając temperatury rzędu -55°C,

 • środek zabezpieczający węgiel i rudy przed zamarzaniem, np. na hałdach czy środkach transportowych, przede wszystkim na wagonach kolejowych,

 • środek zabezpieczający nieutwardzone drogi przed nadmiernym pyleniem,

 • chlorek wapnia szeroko stosuje się jako środek suszący i odwadniający przy produkcji rozpuszczalników (jako katalizator przy otrzymywaniu m.in. chlorku etylu, octanu metylu) i gazów,

 • w chłodnictwie - wszelkie instalacje chłodnicze: zamrażanie gruntów przy odwiertach,  wytwórnie lodów, chłodnie do zamrażania i przechowywania owoców i warzyw,

 • w oczyszczalniach ścieków, służy m.in. do neutralizacji fosforanów.


Produkt ma zastosowanie również w mleczarniach, browarach, rafineriach ropy (w produkcji ochładzania produktów destylacji i otrzymywania parafiny), w przemyśle chemicznym - w niskotemperaturowych procesach wymrażania i krystalizacji.

Produkt posiada atest PZH.

* TS - specyfikacja MDS - karta charakterystyki

Lista produktowa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A-Z

   
Aktualizacja 23 IX 2017 @Aneva 2010-2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego